معنی کابینت های شراب چوبی برای ذخیره شراب

2021-06-04

معنی چوبیکابینت شراببرای ذخیره شراب

دندانه دار کردن شراب خوب بخشی اساسی در کابینت شراب است. قفسه شراب چوبی دارای سه عملکرد برایکابینت شراب:
1. قفسه ذخیره سازی شراب چوب جامد درکابینت شرابمی تواند به طور موثر لرزش را جذب کند و در جذب شوک نقش داشته باشد.
2. شرایط ذخیره سازی را می توان از طریق قفسه شراب منعکس کرد. قفسه شراب با شیارهای ریز و صاف ، موازی یا عمودی خالی می شود ، بنابراین بطری های شراب از اشکال مختلف می توانند با خیال راحت ذخیره شوند ، که برای صاحب شراب مناسب است.
3. رایحه قفسه شراب می تواند رایحه شراب را غنی تر کند. به دلیل استحکام و مدت زمان استعمال دخانیات و تفت دادن چوب جامد قفسه شراب قبل از تولید ، قفسه شراب رایحه های مختلفی خواهد داشت. در طی فرآیند ذخیره سازی و تخمیر شراب ، عطر چوب قفسه شراب چوب جامد از طریق چوب پنبه در شراب حل می شود. شراب را غنی تر کنید.
  • QR